Zespół

 

Ludzie, ich wiedza i doświadczenie są bez wątpienia największym atutem Oliwskiej Grupy Kapitałowej. Naszym konsultantom stawiamy wysokie wymagania, aby zagwarantować klientom najwyższy poziom usług.

Nasi doradcy to osoby dynamiczne, o dużym potencjale intelektualnym i umiejętnościami pracy w zespole. Nasza strategia w zakresie zasobów ludzkich zakłada utrzymanie optymalnych proporcji między pracownikami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie dotyczące praktyki gospodarczej a młodymi osobami wykształconymi w kraju i zagranicą.

Nasi konsultanci posiadają szeroką gamę różnych dziedzin: ekonomii, prawa, ale także innych nauk społecznych i technicznych. Pozwala to spojrzeć na problemy przedsiębiorstw z różnych punktów widzenia a także rozwiązać je w sposób kompleksowy. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wysoka kultura osobista naszych konsultantów gwarantują klientom utrzymywanie najwyższych standardów naszej pracy. Jesteśmy przeświadczeni, iż współpraca z nami będzie dla partnera nie tylko satysfakcjonująca, ale i przyjemna.

 

 

Marcin Kapuściński

Stanowisko: Prezes Zarządu
Wykształcenie: Organizacja i Zarządzanie
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Doświadczenie zawodowe:

  • Pan Marcin Kapuściński posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe, biorąc czynny udział w procesach biznesowych zarówno, jako zewnętrzny doradca jak i osoba zajmująca stanowiska zarządcze w korporacjach.
  • Od 1999 roku był szefem centrum nadzoru właścicielskiego grupy kapitałowej Trefl. W tym czasie pełnił różne funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek grupy, bezpośrednio realizując nadzór właścicielski nad spółkami.
  • Od 2000 roku prowadzi Oliwską Grupę Konsultingową Sp. z o.o.
  • Sprawuje również funkcje zarządcze w spółkach Oliwskiej Grupy Kapitałowej oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ambient – System Sp. z o.o.
  • Pan Marcin Kapuściński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie odbył również studia doktoranckie.
  • Jest również członkiem Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Gdańsku.

0 1 2