Transkacje LBO,MBO/MBI- wykupy menadżerskie i lewarowane

 

Dla kogo?

Nasza oferta w zakresie LBO,MBO/MBI kierowana jest do menedżerów, którzy chcieliby stać się właścicielami przedsiębiorstw,którymi zarządzają lub którymi chcieliby zarządzać.Osób, którym zależy na prawdziwym sukcesie finansowymi większym poziomie satysfakcji ze swojej pracy Rozwiązanie to umożliwia znacznie większą swobodę w podejmowaniu decyzji oraz skierowanie rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku, na który dotychczasowi właściciele nie wyrażali zgody. W niektórych przypadkach wykupy menedżersko-pracownicze pozwalają na uratowanie zakładów, które duże koncerny przeznaczyły do zamknięcia, a tym samym na zachowanie części miejsc pracy.MBO to dobre rozwiązanie nie tylko dla menadżerów,ale także dla właścicieli,którzy zamierzają przejść na emeryturę, ale nie mają sukcesów lub nie chcą sprzedawać swojego przedsiębiorstwa konkurencji.

Profil przedsiębiorstwa ,które może być przedmiotem wykupu to przedsiębiorstwo o relatywnie niskim ryzyku operacyjnym tj:

  • duża suma aktywów
  • niewielki poziom zadłużenia
  • wysokie wskaźniki płynności
  • stabilna branża i pozycja rynkowa, najlepiej z niewielką tendencją wzrostową
  • przedsiębiorstwo o ustabilizowanej fazie cyklu życia przedsiębiorstwa (dojrzałe)
  • duże operacyjne przepływy pieniężne (np.wysoka EBITDA,duże przychody ze sprzedaży)
  • wysokie ROE
  • Dodatkowym atutem jest znana i lubiana marka.

 


0 1 2