Wyceny

 

Sporządzamy wyceny biorąc pod uwagę kryterium kształtowania wartości firmy. Rozważamy możliwości zastosowania różnych metod i wybieramy najlepszą. Wskazujemy czynniki ryzyka występujące w biznesowych obszarach wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Udzielamy wsparcia w sporządzeniu prognoz finansowych.

W procesie wyceny wykorzystujemy metody:

  • Rynkowe porównawcze (metody mnożnikowe na podstawie danych rynkowych podobnych transakcji)
  • Majątkowe
  • dochodowe (zdyskontowanych przepływów pieniężnych FCFE i FCFF)

 


0 1 2