Transakcje Private Equity,Seed Funds,Business Angels-inwestowanie kapitału

Dla kogo?

Dla osób poszukujących możliwości korzystnego ulokowania środków w biznesie o dużym poziomie ryzyka i wysokiej zyskowności.

Istotą działalności jest obsługa inwestycji oraz działalność na rzecz wzrostu wartości przedsiębiorstw,w które podmiot inwestuje bezpośrednio lub pośrednio.
Operacyjnie działalność polega na wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych,analizie opłacalności inwestycji,przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego,budowaniu wartości przedsiębiorstwa,w które zainwestowano kapitał oraz w perspektywie kilku lat od transakcji-dezinwestycji.

Dochody tworzone są w głównej mierze w długim terminie przede wszystkim za sprawą wzrostu wartości zainwestowanego przedsiębiorstwa realizowanego poprzez wyjście z inwestycji.

W trakcie trwania inwestycji nasz działalność koncentruje się na wykonaniu usług na rzecz podmiotów-inwestycji usprawniających ich działalność biznesową,przyczyniając się do wzrostu zysków generowanych przez te przedsiębiorstwa,a tym samym wzrostu ich wartości.

Dodatkowymi sposobami na wzrost wartości zainwestowanych przedsiębiorstw mogą być strategie konsolidacji poprzez dokupywanie synergicznych przedsiębiorstw (add-on), a następnie łączeniu ich inkorporacyjnie lub holdingowo.

 


0 1 2