Sprzedaż przedsiębiorstwa

 

  • analiza sytuacji identyfikacja potrzeb i możliwości klienta
  • przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji
  • opracowanie koncepcji transakcji
  • wycena przedsiębiorstwa
  • ustalenie ceny (przedział) sprzedaży akcji/udziałów,
  • poszukiwanie i selekcja potencjalnych inwestorów,
  • przygotowanie oferty dla inwestora oraz stanowiska negocjacyjnego
  • prowadzenie negocjacji z inwestorami
  • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do finalizacji transakcji

 


0 1 2