Transkacje Venture Capital/Private Equity-pozyskiwania kapitału

Istotną częścią działalności Oliwskiej Grupy Kapitałowej. jest kompleksowa pomoc w procesie pozyskiwania przez przedsiębiorstwa kapitału w drodze przygotowania i organizacji emisji różnorodnych instrumentów finansowych.

Nasze sposoby pozyskiwania finansowania:

 • Prywatna emisja akcji
 • Emisja akcji przeznaczona dla inwestora strategicznego
 • Emisja akcji przeznaczona dla funduszy Private Equity, Venture Capital
 • Oferta publiczna nowej emisji akcji
 • Sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
 • Emisja akcji dla pracowników i Zarządu Spółki
 • Pozyskanie kapitału w drodze sprzedaży obligacji
 • Pozyskanie kapitału w ramach innych instrumentów dłużnych (kredyt bankowy, bony komercyjne, etc.)
 • Pozyskanie kapitału w drodze emisji instrumentów hybrydowych (obligacje zamienne, etc.)
 • Dla kogo?

  Dla osób z ciekawym pomysłem na biznes,które chcą rozpocząć działalność i poszukują partnera kapitałowego.Dla istniejących przedsiębiorstw chcących pozyskać inwestora z kapitałem na dalszy dynamiczny rozwój.

  Profil przedsiębiorstwa ,które jest preferowane jako podmiot transakcji VC/PE:
  to przedsiębiorstwo o silnym potencjale wzrostowym,tj:

 • Bardzo szybko rozwijająca się branża
 • Innowacyjność i szanse powodzenia pomysłu,który ma być finansowany
 • Dobra koniunktura
 • Wysoka jakość zarządzania w przedsiębiorstwie (duże doświadczenie i kwalifikacje kadry menadżerskiej oraz przejrzystość prowadzenia biznesu
 • Znana marka (dla przedsiębiorstw istniejących)
 • Wysokie ryzyko operacyjne jest wpisane w tego typu transakcje.Także wysoki poziom zadłużenia nie jest przestrzegany jako przeszkoda ,pod warunkiem że jest na bieżąco obsługiwany.

  Najchętniej finansowane projekty w ramach VC/PE to:
  -Rozwój realizowany przez wzrost wewnętrzny:

 • wprowadzanie nowych produktów
 • wkraczanie na nowe rynki w tym zagraniczne
 • rozwój sieci dystrybucji
 • budowanie marki
 • -Rozwój realizowany przez wzrost zewnętrzny

 • fuzje i przejęcia podmiotów o podobnym profilu
 • zakup przedsiębiorstw stanowiących inne ogniwo w łańcuchu produkcji i sprzedaży (dostawców,odbiorców,dystrybutorów)

 


0 1 2