Grupę oferowanych przez nas usług tworzą:

 • Transakcje M&A-fuzje i przejęcia
 • Najbardziej  powszechnym  sposobem  rozwijania  przedsiębiorstwa  w  warunkach  polskich  jest  wzrost  realizowany w oparciu o wewnętrzny potencjał i zasoby spółki. Wartą rozważenia alternatywą jest wzrost realizowany poprzez transakcje łączenia przedsiębiorstw. Dzięki połączeniu sił dwóch spółek można uzyskać efekty synergii, zdobyć nowe rynki i klientów, a także pozyskać licencje, koncesje i nowe technologie. Dzięki integracji z dostawcą lub odbiorcą można lepiej kontrolować jakość produktów czy też skrócić czas realizacji zamówień.

  Należy jednak podkreślić, że łączenie dwóch samodzielnych przedsiębiorstw to skomplikowany proces i jeśli nie będzie starannie przygotowany, nie przyniesie oczekiwanych korzyści. Doświadczenia naszych doradców pozwalają na zmaksymalizowanie szans na sukces oraz uniknięciu wielu błędów i strat.

  Dla kogo?

  Dla osób i podmiotów gospodarczych chcących obecnie lub w najbliższej przyszłości kupić lub sprzedać przedsiębiorstwo,jego zorganizowaną część lub pakiet udziałów czy akcji.Dla podmiotów gospodarczych pragnących połączyć się w jedno silne przedsiębiorstwo.

   

  Zobacz również: Sprzedaż przedsiębiorstwaWsparcie w inwestowaniu i zarządzaniu inwestycjami


0 1 2