Oliwska Grupa Konsultingowa uczestniczyła między innymi w wymienionych poniżej projektach

  • Doradztwo, negocjacje ze sprzedającym oraz pozyskanie finansowania dla wykupu menedżerskiego, transakcja została sfinansowana w 96% kredytami bankowymi.
  • Doradztwo w transakcji wykupu menedżerskiego wspieranego inwestorami finansowymi w spółce z branży klimatyzacji – wielkość transakcji ok. 20 mln zł, spółka została kupiona przez inwestora branżowego.
  • Na zlecenie inwestora przeprowadzenie próby wrogiego przejęcia spółki z branży budowlanej – wielkość obrotów spółki 170 mln zł.
  • Doradztwo i wsparcie negocjacyjne przy restrukturyzacji zadłużenia z tytułu opcji walutowych klienta z branży stoczniowej – wielkość zadłużenia 39 mln zł, negocjacje zakończone pomyślnie dla klienta.
  • Restrukturyzacja zadłużenia (kredytów na kwotę 24 mln PLN) grupy kapitałowej, dzięki czemu udało się wydłużyć okres spłaty o 3 lata, obniżyć oprocentowanie oraz umorzyć odsetki karne.
  • Doradztwo przy transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości – wartość transakcji 26 mln PLN.
  • Przygotowanie analizy zagranicznych regulacji Corporate Governance dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną o kapitale akcyjnym wynoszącym 17 mln PLN.
  • Emisja akcji private placement dla klienta na łączną kwotę 31 mln PLN.
  • Przeprowadzenie transakcji odkupienia udziałów w spółce od funduszu Venture Capital dla dotychczasowych właścicieli.

Projekty

Przykłady przeprowadzonych projektów:

 

 

0 1 2