Nasza Misja

Misją Oliwskiej Grupy Konsultingowej Sp. z o.o. jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji,  szczególnie w zakresie zarządzania finansami i transakcji na rynku kontroli przedsiębiorstw.

Misja realizowana jest przez oferowanie podmiotom gospodarczym i instytucjom profesjonalnych usług doradztwa kapitałowego w zakresie pozyskiwania jak i inwestowania kapitału.
 

Nasza Filozofia

Naszym  najważniejszym celem  jest zadowolenie  naszych klientów z świadczonych przez nas usług. Zależy nam, aby w trakcie współpracy z klientem wypracować rozwiązania, które będą odpowiedzią na jego rzeczywiste potrzeby i problemy. Zaufanie naszych klientów pozyskujemy dzięki zachowaniu standardów profesjonalizmu i etyki zawodowej, ze szczególnym naciskiem na poufność przekazywanych nam danych.

Aby nasze usługi odpowiadały wymaganiom jakie stawiają przed nami klienci, dzielimy nasze prace na kilka etapów:

Przedstawienie oferty – na podstawie wstępnego audytu opracowujemy ofertę, z której klient może wybrać najbardziej odpowiadający mu wariant oraz zapoznać się z kwalifikacjami zespołu projektowego. To również najlepszy czas na uzgodnienie ceny i ram czasowych wykonania usługi.

Opracowanie koncepcji projektu – nasz zespół projektowy przedstawi klientowi koncepcję realizacji projektu – metodologię, obszary, które obejmą zmiany oraz niezbędne zasoby. Szczególną wagę przywiązujemy do udziału przedstawicieli klienta w pracach zespołu projektowego, gdyż pozwala nam to dopasować realizację projektu do specyfiki przedsiębiorstwa klienta.

Opracowanie planu wdrożenia – po zaakceptowaniu koncepcji projektu wskażemy osoby odpowiedzialne za poszczególne  działania  i   przygotujemy  szczegółowy   harmonogram  wdrożenia,   dzięki   któremu  uda  się sprawnie i efektywnie wprowadzić założenia projektu w życie.

Wdrożenie – najlepszym dowodem na profesjonalizm naszych działań jest sprawny proces implementacji projektu. Wprowadzanie zmian w organizacji nie jest rzeczą łatwą, jednak staranne przygotowanie, szeroka wiedza i duża elastyczność pozwalają ograniczyć pojawiające się trudności.

Raport końcowy – każde działanie wymaga kontroli porealizacyjnej. Raport końcowy stanowi ostateczny dowód na to, że nasze działania okazały się skuteczne i przyniosły klientowi oczekiwane korzyści.

 


0 1 2