Oliwska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.
ul. Poczty Gdańskiej 4/4
80-321 Gdańsk-Oliwa
woj. pomorskie
tel.: +48 58 554-30-59
fax: +48 58 554-30-59
biuro@ogk.com.pl

NIP 584-24-76-349
REGON 192570406
KRS 0000160181
Kapitał zakładowy 100.000 zł


0 1 2