Oliwska Grupa Konsultingowa SARL
ul. Poczty Gdańskiej 4/4
80-321 Gdańsk-Oliwa
Voïvodie de Poméranie
Pologne

tél.: +48 58 554-30-59
fax: +48 58 554-30-59
biuro@ogk.com.pl
www.ogk.com.pl

ul. Grunwaldzka 516a
80-320 Gdańsk-Oliwa

Nº d’identité fiscale NIP 584-24-76-349
SIREN 192570406
Nº KRS 0000160181
Capital social 100.000 PLN


0 1 2