Oliwska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.
ul. Poczty Gdańskiej 4/4
80-321 Gdańsk-Oliwa
Pomorskie Voivodeshiptel.: +48 58 554-30-59
fax: +48 58 554-30-59
biuro@ogk.com.pl
www.ogk.com.pl

ul. Grunwaldzka 516a
80-320 Gdańsk-Oliwa

Tax Identification No.: (NIP) 584-24-76-349
National Business Register No.: (REGON) 192570406
National Court Register No.: (KRS) 0000160181
Share capital PLN 100,000


0 1 2